Omegarpg.net stänger ner

Omegarpg.net kommer snart att stänga portarna.

Alla underdomäner flyttas till krank.se.

Med andra ord:

När du läser det här borde allt vara överflyttat... antagligen.

Frågor? Kontakta krank23 snabel-a gmail punkt com.